1

ATLASLAR

İlk Atlas, Orta Atlas, Büyük Atlas, Coğrafya Atlası, Tarih Atlası, Büyük Atlas. 

Atlaslar Ne İçin Vardır ? 

Atlaslar belirli bir alanı ya da bütün dünyayı göstererek coğrafya, astronomi, dilbilim vb bir ya da birkaç konuyu açıklamak için hazırlanmış haritalar derlemesidir. Atlaslar bir bölgenin veya kıtanın üzerinde bulunan yerleri, şehirleri, görmemize olanak sağlar. Çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatlarında eksiksiz bulundurması gereken çeşitli ATLAS lar Okularenkkat'ta