Matematik Oyun Kartları

Matematik Oyun Kartları, Matematik Öğreniyorum, Okularenkkat

 

Bu oyunlar nasıl  ve niçin hazırlanmıştır ?

1-Bu çalışmalarım  yerel ve evrensel  çocuk oyunlarından esinlenerek , yurt içi ve yurt dışı  ar-ge ve ar-ür çalışmaları ve okullarda atölye  uygulamaları sonucunda  öğrenci ve öğretmenlerin olumlu eleştirileri ilgi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda  geliştirilmiş   son haline getirilerek  hazırlanmıştır.

2-Yerel, milli,  manevi, ahlaki kültürel ve evrensel değerlerimizle birlikte vatan.millet ve bayrak sevgisiyle   yoğrulmuş gençler yetiştirmek

3-   Çocuk  ve Gençlerimizin Kendisine anna- babasına,kardeşlerine, komşu çocuklarına ve sınıf arkadaşlarına karşı görev ve sorumluluklarının farkında olan ve  aidiyeti    duygusu gelişmiş anne ve babasıyla kardeşiyle ailesiyle milletiyle ve değerleriyle  iftihar eden  yeni nesiller yetiştirmek için  hazırlanmıştır.

3 Bu oyunlar hangi yaş ve eğitim  seviyesine hitap etmektedir?

1- Ana okulu öğrencilerine 

2- İlkokul ilkokul öğrencilerine

3-Ortaokul öğrencilerine

4-lise  ve dengi okul öğrencilerine

5-Bilim sanat merkezine devam eden öğrencilerine

5-Üniversite son sınıflardaki öğretmen adaylarına

6- Stajer öğretmenlere

7- Sınıf  öğretmenlerine

8- İlk öğretim rehber öğretmenlerine

9-İlk öğretim matematik öğretmenlerine

10-Okul , kurslarda  ve evinde çocuklarına mentörlük yapmak isteyen  eğitim gönüllülerine  yönelik olarak hazırlanmıştır.

4-Bu oyunların hazırlanış hedefi nedir ?

1-Günlük hayatın sıkıntı ve stresini unutturmak. Hayatı sevdirmek, dersleri kolaylaştırmak,okulu ve öğretmeni arkadaşları sevdirmek,olumlu uyumlu ve mutlu bir insan yetiştirmektir.

2-Okumaya ,öğrenmeye ve çalışmaya karşı ilgi,istek ve  motivasyonu artırmak.

3- Okullarda ve hayatta akademik başarıyı  yükseltmek , kişisel gelişim sağlayarak,yetenekleri  becerileri ortaya çıkarmaktır.

4- Benliğinde  küllenmiş liderlik ve koçluk duygularını uyandırarak,  iyiliği emreden kötülüğe engel olacak cesur, İslam alaminin lideri ve hamisi olan   ülkemizin kalkınması ve halkımızın huzur ve refahı için amaçları ve hedefleri olan gençler yetiştirmektir.

5- Dünyadaki teknolojik gelişmeleri  ülkemizde uygulayan enyenilikçi  araştırıcı, geliştirici , girişimci,  üretimci,. buluşcu, mucit,kaşif, vatan, millet,devlet   sevdalısı çalışkan sosyal sorumluluklarının bilincinde  gençler yetiştirmektir.

6-Girişimci, Cesur ,kahraman ,milli, manevi ve kültürel değerlerimizi Özümsemiş  atalarıyla, ailesiyle, milletiyle ve devletiyle ülkesinin insanlarıyla iftihar eden  ileri görüşlü, hoşgörülü  vatan sever,  görev ve sorumluluklarını bilen öğrenciler ve öğretmenler yetiştirmektir.

5-Oyun nedir?

Oyun;İnsanların bedeni ve zihni yeteneklerini geliştiren ,dikkat ve beceri gerektiren ,aynı zamanda zevk veren bir tür yarışmadır.

Oyun – Çocuğun dünya hakkındaki bilgisini geliştiren ve hayata  hazırlayan en güzel bir öğretim aracıdır. 

Oyun  Bilim adamlarına göre çocukların eğitiminde en etkin bir yoldur. Yetenek ve becerilerini geliştirir, duyularını keskinleştirir, asi olan ve yaramaz çocuklara kurallara uymayı öğretir.

6-Eğitici oyun ne demektir?

Oyuncu ve seyircileri eğlenceye sevk eden, katılanlarda büyük istek ve heves uyandıran,bedensel ve zihinsel gelişmeye ve öğrenmeye katkı sağlayan etkinliklerdir.

7-Akademik kültürleme oyunları ne demektir?

1-  Dini,milli, manevi,  evrensel ahlaki ve kültürel değerlerimize  tanıtmak öğretmek ve benimsetmek amacıyla,

2-Konunun uzmanları danışmanlığında  milli değerlerimizin ışığı altında hazırlanan

3- Yeni neslin çocuk genç ve yetişkinlerine    aktarmak amacıyla özel olarak  hazırlanmış

4- Eğitici öğretici,  hafıza geliştirici, oyun temelli ,öğrenci merkezli  stem uyumlu metot ve materyallerdir

8-İnovatif uygulamalı, Oyun Temelli ve Materyaller nelerdir?

1-Matematik  2-Geometri  3-Türkçe 4-Arapça 5- İngilizce -Yabancı Dil 6-Fen Bilgisi 7-Sosyal Bilgiler 8-Trafik Adabı 9- Din ve Değerlerimiz   konularıyla ilgili hazırlanmış oyunlardır.

9-İyi bir Eğitici oyunda bulunması gereken özellikler   nelerdir?

1-Milli Eğitim Bakanlığımızın  Temel amaçlarına ,2023 eğitim vizyonuna ve  2017 yılında yayınlanan- sosyal etkinlikler  proğramına  uygun olmalıdır.

2-Oyun sınıftaki  bütün öğrencilerin  katılımını sağlamalıdır.

3- Belli bir amaca ve hedefe yönelik olmalıdır. yani milli birlik ve bütünlüğümüzü temsil eden kelime ve kavramları öğretmeyi , sevdirmeyi amacında olmalıdır.

4-Oyunun Kuralları açık ,seçik, sade kısa ve anlaşılır olmalıdır.

5-Oyunculara matematiksel ,mantıklı  ,eleştirel düşünme becerileri kazandırmalıdır.

6- Bireyde var olan yetenekleri ortaya çıkarmaya  becerilerimizi ve tasarımcılık ruhunu geliştirmeye yönelik olmalıdır.

7-Öğrencilerde ilgi ve motivasyon uyandırmalı   neşe ,haz  ve heyecan  duyurmalıdır.

8-Eğitimci oyun oynama sırasında ortaya çıkan problemleri anında çözmeli , çocuklara karşı ,tatlı dilli ,yumuşak huylu ve güler yüzlü sempatik davranmalıdır.

9-Öğrencilerin bedensel-ruhsal, bireysel- sosyal, karakter-ahlak , dil  ve iletişim gelişimine yardımcı olmalıdır.

10-Eğitici oyunlarla kazandırılması istenen temel beceriler nelerdir?

1- Ana dili Türkçeyi doğru,güzel ve etkin kullanma becerisi  kazandırmak.

2- Bilgi teknolojisini doğru ve yerinde ve faydalı şekilde  kullanma becerisi  kazandırmak

3-Kolay,hızlı  pratik , kalıcı ve sürdürülebilir problem çözme becerisi  kazandırır

4- Kendisiyle ailesiyle ve okul arkadaşlarıyla  yaşadığı toplumla ve yaratıcısıyla barışık olmak olumlu ve uyumlu iletişim kurabilme becerisi kazandırmak

5-Duygu düşünce ve davranışlarını kontorol edebilme  iyi ,güzel, doğru ve adaletli karar verebilme  becerisi kazandırmak

6 - Kendine ,anne ve babasına, kardeşlerine, akrabalarına, komşularına, eşine dostuna, insanlara ,hayvanlara ve yaratanına karşı görev ve Sorumluluk alma ve yerine getirebilme becerisi kazandırmak.

7 –Günlük işlerinde ve okulundaki hedef ve amaçlarını iyi kurgulayarak Plan ve program yapma ve uygulama becerisi  becerisi kazandırmak

 8- Kendi hakların ve başkalarının haklarını kullana bilme, konusunda empatik olma, kendi haklarını bilme ve korumak ve başkaların haklarına saygılı olmak ve korumak.

9-Kişisel sosyal duygusal ve zeka gelişimine katkı s  sağlayarak, girişimcilik     ve tasarımcılık  becerilerini geliştirmek

10-Oyun içinde kurallara uyma, her konuda doğru ve dürüst davranma,sözünde işlerinde ve davranışlarında bir birine uyumlu  emin ve güvenilir olma becerilerini kazandırıri

11-Geliştirdiğimiz  akademik oyunların diğer oyunlardan farkları nedir?

1-Dünyadaki diğer oyunlar sessiz ve gizli oynandığı halde , bu oyunlar sesli ve açık  oynanır . Görme, İşitme ve Dokunma duyularına hitap eder.hile yapma şansı sıfırdır.

2- Teori ile pratik bilgileri birleştiren ve  pratik problem çözme becerisi kazandıran öğrenciyi  aktif  hale getiren oyuncunun gerçek kapasitesini ortaya çıkaran uygulamalı bir çalışmadır.

3- Geliştirilen   bu oyunlar her yaş ,eğitim ve kültür seviyesine göre, kolaydan zora , bilinenden bilinmeyene doğru  ayarlanabilecek. şekilde hazırlanmıştır.

4-Konunun uzmanları danışmanlığında çocuk ve gençlerin gelişim psikolojileri ile öğrencilerin ilgi ,istek ve ihtiyaçları ile eleştiri  uyarı  ve tavsiyeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

5- Mobil   portatif olarak her ortama göre ayarlanarak,evde, okulda ,piknikte ve kamplarda  bireysel ,gurup, takım  ve ekip  olarak uygulanacak şekilde ayarlanabilir,

6- Okulda sınıf arkadaşlarıyla, evde  kardeşleri ve ailesiyle, sokakta  komşu  çocuklarıyla ve kamplarda   arkadaşlarıyla  ve akranlarıyla oynanabilir.

7-Aynı  metot ve materyallerle farklı konuların öğretilmesinde, tekrar edilmesinde,  pekiştirilmesinde,  yanlış bilgilerin düzeltilmesinde ve eksik bilgilerin tamamlanmasında kullanılabilir.

8- Beyin fırtınası,soru-cevap    işlem beceri  hız yarışması şeklinde  oynanabilir.

9- İlgisiz, isteksiz,içine kapanık ve  hiperaktif  çocukların uyum ve entegrasyonu eğitiminde  kullanılabilir.

10-Romen ,Konar -Göçer ve Sığınmacı aile çocuklarının uyum, dil eğitim, ve sosyalleşmesinde  çok  faydalıdır.

11- Oyunla eğitimde ilgi, istek ve motivasyon yüksek olduğu için verilmek istenen bilgiler kolay, hızlı,kalıcı ve kaliteli bir şekilde  öğretilebilir.

12-Bu oyunları kuralları  ödülleri ve cezası çocukların kişisel , sosyal, zihinsel ve karekter gelişimlerine katkı sağlayacak  şekilde hazırlanmıştır.

13-Çünkü oyun dünya çocuk ve gençlerinin ortak anadilidir. Çocuklar dünyayı oyunlar aracılığı ile öğrenirler Bu dili bilmeyen  anne –baba eğitimciler çocuk eğitiminde istenilen başarıyı elde edemezler.

14-Oyun sonunda başarı ve başarısızlığı ve yenilmeyi  kabul ettiren, özellikle futbol maçlarındaki fanatik tutum ve davranışları ortadan kaldıracak . davranışları kazandıran bir etkinliktir.

15-Yenilikçi ve bilinçli eğitimcilerimiz tarafından  sahip çıkılarak okullarımızda uygulandığı zaman özellikle ilgisiz ,isteksiz  hiperaktif  ,uyumsuz yaramaz dediğimiz  çocuklara uygulandığı zaman  bireysel ve kitlesel başarıların  arttığı görülecektir.  Atalarımız oynamayan tay at olmaz.sözü boşuna söylenmiş bir söz deyildir.

12-Derslerinde oyunla eğitime yer veren öğretmenlerin.bilmesi gerekenler?

1- Yöneticiler ve öğretmenler çocukların oyunlarını ciddiye almalıdırlar çünkü  çocukların kalbine kafasına  oyundan başka çıkan yol yoktur oynamayı kendileride öğretecek şekilde öğrenmelidirler.

2-Oyun dünya çocukların ortak ana dilidir . Bu dili bilmeyen eğitimci çocukların eğitiminde istenilen başarıyı elde edemez, oyun öğrenmek, emek, çaba ve özveri isteyen bir etkinliktir.

3-İlk uygulamada genellikle oyunun doğası gereği fazla gürültü olacağından öğretmen sabırlı fedakarlık yapmalı hemen pes etmemelidir. 4-Yönetici Ortaya disiplin problemi çıkınca oyuna yeni kurallar ekleyerek oyunu  genişletmelidir.

5-Oyunun her uygulanışında farklı disiplin problemleri ve eksiklikler ortaya çıkacaktır, öğretmen her durumda yeni kurallar ortaya koyarak üstesinden gelecektir

6-Eğitimcinin oyunları kusursuz bir şekilde oynatabilmesi birkaç ayı bulabilmektedir.  Bu durumda eğitimci kendine zaman tanımalı, ısrarla oyun kullanımında ustalaşmaya çalışmalıdır

7- Eğitimcinin oyunu kusursuz oynatabilmesi ve usta bir oyuncu olabilmesi için bir kaç haftayı  bulabilir.

8-Oyun kullanımında ustalaştıktan ve oyunlar nihayi kurallarına ulaştıktan sonra  oyunlar sınıf içi disiplin problemin çözümünde ve etkin ve verimli ders işleme anahtarı olarak kullanılabilir.

9-Oyunlar sosyal etkinliklerde çocukların  becerilerinin yeteneklerinin keşfedilmesine  ve geliştirilmesine  yardımcı  olur.

10-Verilmek istenen bilgi , beceri, söz, tutum ve davranışlardan ne kadar verilebildiğinin   ölçümünde kullanabilir.

13-Eğitici oyunların genel faydaları -kazanımlar-nelerdir?

1-Kişisel ve fiziksel gelişime   karakter eğitimine   katkı sağlar.

2-Zeka gelişimine yardımcı olur ,sağ ve sol beyinin kullanım alanını genişletir.

3-Duygusal gelişime katkı sağlar, olumlu ve pozitif düşünmeğe yardımcı olur.

4- Dil gelişimine , olumlu ve verimli iletişim kurmaya yardımcı olur.

5- Sosyalleşme,yardımlaşma ,dayanışma ,iş birliği ve paylaşma duygularını geliştirir.

6-Duyu organlarının gelişmesine ve keskinleşmesine  yardımcı olur.

7- Karakter, ve Ahlaki gelişmeye  katkı sağlar,sorumluluk  bilincini ve duygusunu geliştirir.

14-Eğitimde oyun kullanmanın sınırlılıkları nelerdir?

1-Oyun oynama ortamı  İyi hazırlanmamış    ise    oyunları ilk  defa  oynatırken zevk ve heyecan kontrolü  zorlaştığı için sınıfta  sevinç ve mutluluk çığlıkları ve  gürültü olması normaldir.

2- Oyun aynı akranlar arasında, eğitim, kültür yaş ve zeka seviyesi  birbirine yakın öğrenciler arasında oynatılmalıdır.

3-Öğretmenlerimiz oyunların kurallarını ve oynanış şekillerini iyi öğrenmemişler  ise  sınıfta otorite sıkıntısı yaşaya bilir. 

4-Oyun yönetilirken adil davranılmaz ise taraf tutulur ise   yöneticiye karşı olumsuz tutum sergilenebilir. 

5-Yarışmacı guruplar bilgi ,beceri ve yetenek bakımından iyi ayarlanmadığı zaman,   yenilen taraf olumsuz tutum sergileyebilir. 

15-Oyunlara Referans Veren Resmi Özel Kurum ve Kuruluşlar hangileridir.?

Bu çalışmalarım

1- Milli Eğitim bakanlığı  Halk eğitim merkezlerinin Eğitim mödüllerinde  Öğrenmeyi öğreten Akademik Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitim proğramı olarak yayınlanmıştır.

2- Selçuki Üniversitesi,  Karay üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.

3- Ankara,Antalya, İstanbul, Kocaeli  Karaman  Konya  Şanlıurfa ve Bilecik Valiliklerince onaylanmış, il milli eğitim müdürlerimiz tarafından da  uygulama ve tanıtım izni alınarak her seviyedeki ilk orta ve lise dengi okullar ile dezavantajlın öğrencilerin devam ettiği okullarda eğitilebilir alt özel sınıflarda,,ve görme , işitme engelli  okullarında uygulamalar yapılara olumlu geri dönüşler alınmıştır.

4-Afyon ve Aksaray illerimizde  il milli eğitim müdürlerimizin bilgileri dahilinde  merkez okullarında atölye uygulamaları yapılmıştır.

16-Akademik matematik oyunları  nasıl hazırlanmıştır ?

1-Yedi ilmizden alınan onaylar ile okul müdürlerimizin izni ve beraberliğinde  önce ilği duyan gönüllü öğretmenlerimizle uygulamalar yapılmıştır. 

2-Sonra istekli öğretmenlerimize dersleri aksatmadan uygun bir ortamda rehber öğretmenlerimizin kılavuzluğunda  öğrencilere oyun uygulamaları yapılmıştır.

3- Bazı okul müdürlerimizin ve okul aile birliklerinin isteği üzerine velilere sunumlar yapılmıştır.

4-17 yılda yaklaşık 1000 okulda  ve  kurumlarda  normal ve dezavantajlı öğrencilere uygulamalar yapılarak, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin eleştiri, uyarı,tavsiye,istek ve ihtiyaçları doğrultusunda konunun uzmanları danışmanlığında  milli ve kültürel değerlerimiz ışığı altında hazırlanmıştır.

5-  Dünyanın en sevimli , verimli kaliteli ve verimli eğitim sistemi geliştirilerek son şekli verilmiştir.

17-Akademik oyunlar hazırlanırken nelere dikkat edilmiştir.?

1-Dünyadaki eğitici oyun metotlarından esinlenerek  yerli ve milli düşünceler altında  onlardan farklı ve verimli.

2-Konunun uzmanları pedegog ve çocuk gelişimci akademisyenler  danışmanlığında

3-Milli, Manevi Ahlaki ve Kültürel Değerlerimiz ışığı altında 

4-Çocuk ve gençlerin gelişim ve eğitim psikolojilerine uygun

5-2023 eğitim vizyonuna Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uyumlu

6-Yeni nesil  stem eğitim modelinin hedef ve amaçlarına

7- Bireysel farklılıklar , işbirlikçi ,akran eğitimine  uygun  olarak geliştirilmitir.

18-Akademik oyunlar ne kadar bir zamanda hazırlanmıştır?

Yaklaşık 20 Yıldır yurt içi ve yurt dışı araştırmalarım  - konunun uzmanı Selçuk üniversitesi Eski Dekanlarından pedegog Sayı n Prof. Dr. Ömer ÜRE hocamın   İstanbul Marmara eğitim fakültesi dekanı sayın Prof. Dr. Ahmet şükrü ÖZDEMİR  hocalarımın danışmanlıklarında Ar-ge çalışmalarım   sonucunda hazırlamış  bulunmaktayım.

19-Akademik oyunların diğer oyunlardan en önemli farkları nelerdir?

1- Teori ile pratiği birleştiren yapılandırılmış bir oyundur.

2-Üniversite destekli ve Milli Eğim onaylı, patentli ve tescillidir.

3-Yeni sosyal etkinlikler Yönetmeliğine uygun olarak geliştirdiğim sahasında ana sınıfından liseye kadar temel matematiği oyun, etkinlik ve beyin fırtınası aktiviteleriyle set olarak hazırlanan ilk çalışmalardandır.

20- Bu oyun temelli öğrenci merkezli yenilikci eğitim sisteminin  çocuklar için önemi nedir?

1-Eğitim ve öğretim sisteminde fark yaratan,  akademik oyunlar  aracılığı ile  özellikle matematik derslerini sevdiren, öğrenmeyi  tatlandıran, zevkli ve verimli hale getiren bir buluştur.

2-Ayrıca,öğrenciler için öğrenmeyi  kolaylaştıran performansı yükselten, ilgi ve motivasyonu artıran   akademik başarı sağlayan , bilinen ilk olan bir metot ve materyallerdir.  

Çarpım Tablosu Oyunu:

 1. İlkokul  2-3-4 -5 -6 ve 7.Sınıflar ve ileri sınıflar için çarpmayı ve bölmeyi öğretir.
 2. Bu oyun çarpımanın  toplamanın katlaması , bölmenin tersi olduğunu öğretir. Pratik matematiği geliştirerek  kısa zamanda arkadaşlarına fark atar.
 3. Kolaydan zora doğru sınırsız şeklide etkinlikler yapılır  kalem kağıt kullanmadan zihinden pratik işlem yapma becerisi kazandırır. Öğrenci ve öğretmen zekasına uygun sınırsız oyun   oynayabilir.  
 4. Pratik zekâyı geliştirirken, beynin kullanım alanını genişleterek verim ve kapasiteyi artırır,  yaparak, yaşayarak ve uygulayarak öğretir ,eğitici, öğretici , dinlendirici ve hafıza geliştirici bir oyundur.
 5. Çoklu zekâ kuramı, Beyin fırtınası tekniğiyle pratik çarpmayı ve bölmeyi öğretir. Çarpım tablosunu toplamanın katlaması olduğunu  anlayarak kavratır ve ezberletir.

 Eğitici, öğretici, hafıza geliştirici , eğlendirici ,dilendirici ve rahatlatıcı ve boş zamanları değerlendirici, bir metot ve materyaldir. 

     6. Üniversiteden onaylı , Milli Eğitim tavsiyeli , patentli ve tescillidir.

     7. Kişisel gelişime katkı  sağlayarak,vücudundaki zararlı negatif enerjiyi boşaltır ve yerine pozitif enerjiyi yükleyerek kendine güven duygusunu artırır.

Toplama – Çıkarma Öğreniyorum Oyunu :

 1. İlkokul 2.3.4.5.6.ve7. Sınıfların Programına uygun olarak hazırlanmıştır.
 2. 1 den 40 ‘a kadar  zihinden  kalem kağıt kullanmadan pratik toplamayı ve çıkarmayı  yapmayı  hızlı problem çözebilmeyi ve  arkadaşlarına  fark atmayı 1 den 40 a kadar  Roma rakamlarını  öğretir.
 3. Pratik zekâyı geliştiren beynimizin kullanım alanını genişletir, verim kapasitesini artırır, yaparak, yaşayarak ve uygulayarak öğreten benzerlerinden  farklı  ilginç  bir oyundur.
 4. Çoklu zekâ kuramı, Beyin fırtınası tekniğiyle  matematikle ilgili kavramları uygulayarak - büyük küçük, tek- çift, deste -düzine, küçük- eşit –büyük, az-çok , eksik – fazla , yakın-, uzak , bütün –yarım- çeyrek,   en yakın onluğa yuvarlama,  en büyük sayı oluşturma, en büyük çift sayı oluşturma tek küçük sayı oluşturmayı -öğretir. 
 5. Bu oyunlar eğitici ,öğretici ,hafıza geliştirici ,dinlendirici , eğlendirici ve boş zamanları  değerlendirici  bir metot ve materyaldir
 6. Üniversiteden onaylı ve Milli Eğitim  tavsiyeli,patentli ve tescilli inovatif –yenilikci- yerel, milli   sahasında ilk  ve tek bir metot ve materyaldir.
 7. Bu oyunun motivasyonu içinde olduğundan  matematiği kolay hızlı ve kalıcı bir şekilde -  öğretir.
 8. Kişisel gelişime katkı sağlayarak, kendine güven duygusunu artırır. 

Dört işlem Matematik Oyunu :

 1. İlkokul programına uygun, 2–3-4 – 5 -6 Sınıflar ve ileri sınıflar için hazırlanmıştır.  Bireysel ,2li 4 ,6 gurup ve takım halinde  ve sınıfcak oynanabilen  benzeri  bulunmayan ilginç ve cazip  çok versiyonlu bir metot ve materyaldir.
 2. Kolaydan zora doğru pek  çok farklı şekillerde konularla ilgili olarak pekiştireç olarak oynanabilir. Örneğin : a- deste  ,b- düzine   c- sayı değeri toplama  d - en büyük sayı oluşturma,   e- en küçük sayı oluşturma,   f- en büyük çift sayı oluşturma  g- çarpanları ve bölenleri uygulayarak öğretir.
 3. Pratik zekâyı geliştiren yaparak, yaşayarak ve uygulayarak öğreten eğitici, öğretici ve hafıza geliştirici dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici bir oyundur.
 4. Kalem defter kullanmadan, zihinden hesap yapmayı, kolay hızlı ve kalıcı olarak  zevkli  bir şekilde öğretir.ve arkadaşlarına fark atmayı sağlar.
 5. Çoklu zekâ kuramı,aklı metotlu mantıklı kullanmayı, Beyin fırtınası tekniğiyle pratik toplama çıkarma, çarpma ,bölmeyi kolay, hızlı ve kalıcı  eğlenceli bir şekilde farkında olmadan öğretir.
 6.  Kişisel gelişime katkı sağlayarak çocukların kendine güven duygusunu artırır.yardımlaşmayı dayanışmayı, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, sosyalleşmeyi ve paylaşmayı öğretir.
 7. Üniversiteden onaylı ve Milli Eğitim tavsiyeli patentli ve tescillidir. 
Akademik matematik Oyun   koçluğu Eğitiminin Kişisel ve sosyal  Gelişime   (katkıları)  kazanımları?
 1-  Matematik bilimi; insanların en değerli varlığı olan aklını  ve fikrini  nerede ve nasıl kullanacağını  öğreten,çok önemli bir bilim dalıdır,  Her insan bu bilimi  yani  matematiği  iyi öğrenerek aklını ve fikrini   en güzel, faydalı ve en verimli şekilde kullanmak zorundadır. 
…. Çünkü –akıl; anlama, kavrama ve yorumlama ve karar verme kapasitesine  olumlu ve olumsuz pencereden bakış açısına göre  değişebilen,aklı selim bakış açısına göre. insanlara  dünyaya nereden nereye niçin  geldiğini, dünya hayatında  görev ve sorumluluklarının neler olduğunun ölümle birlikte  nereye niçin gideceğini     düşünen  araştıran bir kılavuzdur,  ,Akıl ve mantık birbirini tamamlayan  insanlara doğru  düşünmeyi  öğreten,  insanları diğer canlı varlıklardan ayıran ve üstün kılan çok  önemli bir   özelliktir.
2-  Matematik  insanlara kendisinin biyolojik ve psikolojik yapısını nasıl çalıştığını öğretir. Yani akıl  insanlara öncelikle kendisini ,ailesini ,akrabalarını ve diğer insanları hatta diğer canlıları tanımayı  sevmeyi, saymayı  ve onlara faydalı olmayı öğreten   manevi bir varlıktır. Bir olay  veya problem hakkında farklı çözüm yollarını üretmeyi,düşünme, anlama, kavrama, yorumlama, pratik karar verme becerileri  ve alışkanlıkları kazanır.
3-  Akılımız bizlere  ve hedeflere  ulaştıran bir rehber ve kılavuzdur.
    a.İyi ile kötüden,güzeli ile çirkinden, doğruyu ile yanlıştan, faydalıyı ile zararlıdan haramı helalden,hakkı batıldan ayırt etmemize yarayan her insanda farklı seviyelerde bulunan insanı  hayvanlardan, dostlarımızı  ile düşmanlarımızdan ayırt etmemizi sağlayan soyut bir kavramdır.
   b.Salim akıl.Doğru, mantıklı ,gerçekçi ,isabetli ve bilinçli düşünmeyi, kendimize bir aynadan bakarak özdenetim oto kontrol yapabilmeyi  hatalarımızı kusurlarımızı görerek  başkalarını uyarılarına gerek kalmadan derhal düzeltmeyi   eksiklerimizi tamamlamayı, yanlışlarımızı düzeltmeyi, sağlayan  bir cevherdir.  istek ve ihtiyaçlarımızı  karşı  kendimizi kontrol altına alabilmeyi öğretir.
  c.Günlük hayattaki  işlerimizde ilgili olarak  bir hedef koyarak o hedefe ulaşabilmek için planlı, programlı, tertipli düzenli,  sürekli  bir şekilde çalışarak yaşamayı ve hedefe öğretir.
  d.Her yerde, her zaman her konuda herkese karşı sempatik   hoş görülü,anlayışlı,olmayı adaletli davranmayı ve adaletli olmayı öğretir.
  e. İnsanlara karşı Olumlu eleştiri hakkını  kullanırken yumuşak bir uslupla uygun  bir ortam oluştuğunda kimseyi suçlamadan,hakaret  yapmadan, iftira etmeden , yalan söylemeden   yaşamayı öğretir.
  f.Bir konu hakkında fikirlerini açıklamadan önce  hangi ortamda, kimlere karşı, nasıl konuşulacağını kaynağından  doğruluğunu araştırarak sonra zeka  süzgecinden geçirerek konuşmayı.öğretir.
  g.Olayların, durumların, nedenlerini ve niçinlerini  iyice araştırmadan, yani analiz -sentez yapmadan sosyal medyan okuduğu  ve işittiği  haberler yalan    iftira ve montaj olabileceğini hesap ederek  konuşmayı öğretir.
  h.Kendimizin duymak istemediği sözleri ,tutumları ve davranışları başkalarına yapmamamız gerektiğini  öğretir. Çünkü akıl baliğ olduğumuz ergenlik çağına girdiğimiz günden itibaren
  ı. İnsan ve canlılara karşı söylediğimiz her sözümüzden  uyguladığımız her tutum ve  davranışlardan sorumlu olduğumuzu hesap vereceğimizi düşünmeyi öğretir.
  İ İnsanlar, hayvanlar ve tabiattaki varlıklar hakkında zihnimizde tasarladığımız, iyi, güzel, faydalı duygu,düşüncelerimizin niyetlerimizin, ödüllendirileceğini ,ancak  kötü, çirkin ve zararlı düşüncelerimizi uyguladığımız da  hesabının sorulacağını düşünmemizi sağlar.
  j.Günlük sosyal hayatta karşılaştığımız insan ve hayvanlara karşı her türlü tutum ve davranışlarımızın sağımızdaki ve solumuzdaki yazıcı melekler ,özel görevli muhabir ve kameramanlar tarafından 7 boyutlu çekimler yapılarak, bizlerin tasarımcısı,yaratıcısı, sahibimiz Rabbimiz olan Allaha  sınırsız internet aracılığı ile her an arz edildiğinin fark edilmesi
  k.Ergenlik günüden başlayarak kendi istek ve irademizle baş rollerde  kendimizin oynadığı dünya yaşantımızla ilgili filmimizin video çekimleri   herkesin huzurunda seyredecek ve bu filmin değerlendirilmesi sonucunda ya ödüllendirilerek cennete  yada cezalandırılarak cehenneme gönderileceğini bugünden fark ederek hazırlanılması gerektiğini öğretecektir.
  l.Her zaman her yerde her canlıya karşı söz, tutum ve davranışlarımızın mahşer yerinde hesabının sorulacağına inanmamız güvenmemiz gerektiğini öğretir  ilahi kameralar    başkalarına karşı gerektiğini karşı  yapılmasını istemediği her akşam başını yastığa koyunca   o gün yapmış olduğu ve zihninde tasarladığımız,  duygu ,düşünce  söz tutum  ve davranışların  hesabını yaparak uyuma ve bilinçli kaliteli yaşama   alışkanlığı  kazanır.
 
4- Dünyadaki her şeyin insanlara hizmet için  yaratıldığını ve bir gün  yararlandığımız bu nimetlerin sorulacağını fark eder.ve bu günden  itibaren hesap gününe  hazırlık yapmayı  öğretir.
5- Kedisinin yaratılış amacını  araştırmaya yönlendirir. Dünyaya kim tarafından  tasarlanıp,niçin gönderildiğini , dünyadaki görev ve sorumluklarının neler olduğunu, dünyadan sonra  nereye gidileceğini  ve orada nelerle karşılaş cağını , sonucun neler olacağını araştırmaya yönlendirir .
6- Teori ile pratiği birleştiren  Bilgiyi tabana yaygınlaştıran sahasında ilk ve tek eserdir.  Oynanış şekliyle ödülüyle ve cezasıyla   amacıyla ,hedefiyle dünyadakilerden  çok farklı ilginç,ve cazip metot ve materyallerdir  Beyin fırtınası metodunun matematik  derslerinde,ve günlük hayatta nasıl  uygulanabildiğini öğretir. Problemler üzerine odaklanıp yoğunlaşmayı ,,olayların nedenlerini ve niçinlerini  detaylı öğreterek ,böylece. sebeplerden sonuçlara, etkilerden – tepkilere  varabilmeyi  ,olayları  ve davranışları  doğru ve isabetli değerlendirmeyi  öğretir.
7-   Yaşadığı toplumda aklını çalıştırarak,kendisini,kedisini yaratanı, anne ve babasını ailesini , vatanını, milletini ,devletini ve bayrağını sevmeyi,  birlikte bulunduğu  insanlara ,yöneticilere ve  hayvanlara sevgi- saygı duymayı, onlarla olumlu ,ilişkiler kurarak haklarına  saygılı olmayı kimseye zarar vermeden , uyumlu ve barışık  mutlu yaşamanın yollarını öğretir.  Çünkü dünya yatıcı tarafından insanlara hizmet için, hayvan ve bitkilerin   ortak  kullanım alanı olarak hazırlanmıştır.
8 -  Günlük hayatta dost ve düşmanlara karşı mutlu , başarılı ,ahrette huzurlu ve bahtiyar olur,  elimizdeki verilerle ,bilgilerimizi yeteneklerimizi  göz önünde bulundurarak ileriye hesap gününe  dönük gayret ve çalışma içinde olmamız gerektiğini öğretir.  Hayatta lazım  olabilecek bilgileri  öğrenmeye karşı ,ilgi istek ve motivasyonumuzu artırır.
9  - Olayları ve davranışları değerlendirirken  gerektiğinde ortak aklıda kullanarak çok yönlü .değişik .farklı ve inovatif- yenilikçi -doğru   realist ve mantıklı  karar verebilmek için nasıl  konsantre olması gerektiğini  öğretir..
10-  Dünyadaki her insanın  bir ülküsü  amacı ve hedefi vardır .   İdealindeki hedeflere ulaşmanın  farklı yollarının olduğunu iyi bilir,   örneğin kendisinin kim tarafından,Dünyaya niçin gönderildiğini,görev ve sorumluluklarının neler olduğunu ,iyi öğrenir hesap   gününde, mahşer yerinde, Allahın huzurunda, mahcup olmamak  ve karlı çıkmanın  yollarını  araştırır. Ve orası için şimdiden hazırlık yapmaya çalışır.
11 -Çocuk ve gençlerin bilgi,  beceri ,yetenek ve kabiliyetlerin  ortaya çıkmasını sağlar , geliştirir.ve olgunlaştırır, İçine kapanık, ,ilgisiz,  pısırık ,öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği olan , hatta yaramaz dediğimiz hiperaktif   çocukların sosyalleşmesinde  ve hayata uyum sağlamasında çok faydalı olduğu görülmüştür.Yani yastık altındaki cevherleri de ortaya çıkarır,onların yeteneklerini  uyandırır,onlara güven duysu aşılar.
12-  Sağ  ve sol beyin loblarının birlikte çalışmasını  sağlayarak, zekamızın artmasını ve kullanım alanının genişlemesini  sağlar . Dikkat yoğunlaştırmasını artırdığı için, daha kolay ,daha hızlı daha kalıcI,  kaliteli ve detaylı  öğrenmemizi sağlar.   Dersleri uzun süreli dinleme, anlama,yorumlama ve kavrama kapasitesini  artırır.
13 Duygu,  düşünce ,davranış ve organlar arasında  el ayak , göz kulak , öz,söz  yüz,  koordinasyon sağladığı için, bilgi, beceri ve davranışların çok kolay hızlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlar.
14- Öğrenciyi  pasif halden aktif hale geçirir, dikkat yoğunlaştırması yüksek olduğu için, yaparak yaşayarak uygulayarak öğrenmeyi öğretir.
15-Bu oyunlar Teoriyi  pratiğe dönüştürür,  metotla materyallari birleştirir , dikkat yoğunlaştırması sağladığı için öğrenme süresini uzatır. Verim ve kaliteyi artırır . Temel bilgileri tabana yaygınlaştırarak eğitimde fırsat eşitliği sağlar,performansı artırır tüm dezavantajlıların,   eğitimine  uygundur. 
16-Her yaş , eğitim, kültür ve gelişim seviyesine göre ayarlanabilir, bireysel  ekip ve takım halinde uygulanabilir.kişisel  ve psikolojik  sosyolojik gelişimine katkıda bulunur ,ayrıca sevgi saygı ve  hoşgörü  gibi temel  kavramlarının öğrenmesine katkıda bulunur.
17-  Her yerde  her kese mobil olarak uygulanabilir.aynı materyaller farklı konuların pekiçtireçlerinde de kullanılabilir. çocuklarda ilgi ve motivasyon  çok kısa olduğu için  aynı oyunu oynamaktan  hemen sıkıldığı için ilgi çekici ve farklı oynanabilecek şekilde hazırlanmıştır.
18- Çocukların psikolojisine ve  yaratılışına en uygun en verimliliği ve dikkat yoğunlaştırmasını uzatan,  motivasyonu yükselten ,öğrencinin performansını artırın ,en ergonomik  ve inovatif- yenilikçi- bilimsel bir  metottur.
19- Dünyadaki hiçbir oyun bu oyunlar kadar açık , sesli ve  şeffaf oynanmadığı gibi bu oyunların ödülü de  cezası da kişisel - sosyal , pedegojik gelişim, için gerekli   ve faydalıdır.
20-Bu metot ve materyaller aracılığı ile en zor ve sevilmeyen dersleri  çok kolay hızlı  ve kalıcı öğrenebilmesi sağlar.    Kişisel,sosyal ve duygusal gelişime katkı sağlar,kendine güven duygusunu artırır  ,cesaretlendirir,     performansı artırır   ,girişimcilik ve liderlik duygularını tetikler.  Günlük hayatta başarılı olmasını sağlar.
21- Bu oyunun metot ve materyalleri,çocuk ve gençlerin kişisel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan, kendine güven duygusunu artıran,sosyalleşmelerini   ve yaşadığı topluma uyum yapmayı kolaylaştıran.dikkat yoğunlaştırması  fazla ilgi ve motivasyonu yüksek  yenilikçi bir metottur.   
Etiketler: Matematik, Matematik oyunları, Matematik Kartları, Matematik Öğreniyorum
Aralık 08, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Bu web-sitesinde çerezler kullanılmaktadır
İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır.
Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Aydınlatma Metni'ni ziyaret edebilirsiniz.